Par Mums

         Tukuma Basketbola skola ir basketbola klubs un sabiedriska labuma organizācija ar vīziju attīstīt Tukuma novada bērnu un jauniešu personisko un sportisko izaugsmi caur basketbola spēli. Basketbola skolas mērķis ciešā sadarbībā ar Tukuma Sporta skolu ir izveidot kvalitatīvu un sakārtotu basketbola sistēmu, kurā ir padomāts gan par pareizu bērna fizisko attīstību konkrētā vecuma posmā, gan arī par bērna personības un intelektuālo attīstību, izmantojot basketbolu kā līdzekli šo mērķu sasniegšanai.

         Viens no svarīgākajiem Tukuma Basketbola skolas uzdevumiem ir izveidot pilnvērtīgu basketbola piramīdu. Tiek meklētas iespējas piesaistīt jaunus basketbola trenerus Tukuma Sporta skolai, lai varētu nodrošināt iespēju bērniem trenēties visās vecumu grupās. Papildus valsts noteiktai sporta programmai bērni apmeklē arī citu klubu organizētus turnīrus. Tukumā tiek rīkoti pašu organizēti basketbola turnīri dažādām vecuma grupām. No 2018. gada vasaras ir atjaunots arī Tukuma jauniešu ielu basketbols, kur vairākos posmos un vecuma grupās tiek izspēlēti 3X3 basketbola turnīri.

         Otrs svarīgākais uzdevums ir atdzīvināt un turpināt basketbola attīstību Tukuma pilsētā. No 2018. gada Tukums atgriežas Latvijas Basketbola Līgas apritē ar pieaugušo vīru komandu, kura ir arī Tukuma Basketbola skolas veidotās basketbola piramīdas galvenā sastāvdaļa. Komandas kodolu veido Tukuma Sporta skolas audzēkņi. Nākotnē komandas sastāvs tiks papildināts ar jaunajiem Tukuma basketbolistiem, tādā veidā gan radot jaunajos basketbolistos motivāciju izaugsmei, gan arī saglabājot komandu no Tukumā augušiem sportistiem.