TRENERU ATTĪSTĪBA

         Lai radītu bērniem kvalitatīvus treniņa apstākļus, nepietiek vien ar sakārtotu vidi un labu inventāru. Svarīgākās lietas, trenējot bērnus un jauniešus, ir treneru skaits zālē un to kompetences. Tukuma Basketbola skola palīdz nodrošināt šo abu lietu realizēšanos.

         Mūsu uzdevums ir nodrošināt treneriem iespēju augt un attīstīties. Vislabākos impulsus treneru pārizglītošanai sniedz mijiedarbība ar citiem treneriem, tādēļ TBS jau šobrīd nodrošina daļu treneru ar trenera palīga esamību un liek visiem treneriem viena gada laikā apmeklēt seminārus un meistarklases, pārsniedzot apjomu, ko valsts minimālā programma nosaka piecos gados. TBS jau šobrīd meklē sadarbības partnerus, lai šīs skolas treneri varētu stažēties pie pieredzējušiem citu komandu un valstu treneriem. Tiek strādāts arī pie treneru kolektīva papildināšanas, lai Tukuma Basketbola skolas treneru kolektīvam piesaistītu pieredzējušu, nopelniem bagātu “virstreneri”, kurš darbotos kā mentors esošajiem Tukuma treneriem, daloties ar pieredzi un zināšanām, tādā veidā ceļot kopējo Tukuma basketbola treneru kompetenču līmeni.