TIESNEŠU
PROGRAMMA

         Trenējoties un spēlējot basketbolu, savu nākotni šajā sportā var attīstīt ne tikai kā spēlētājs, bet arī kā basketbola tiesnesis. Risinot tiesnešu trūkuma problēmu Tukuma apkārtnē, Tukuma Basketbola Skola kopš 2015. gada gada sistemātiski apmāca jauno tiesnešu paaudzi.

         Lai apgūtu šī sarežģītā aroda pamatus un turpinātu šīs tradīcijas, Tukuma Basketbola skola ir izveidojusi “tiesnešu programmu”, kur skolas vecuma bērniem ir iespēja sistemātiski un mērķtiecīgi mācīties tiesāt basketbola spēles. Tukuma Basketbola skolas rīkoto turnīru laikā bērni kā “jaunie tiesneši” iesaistās un attīsta savas iemaņas un zināšanas pieredzējušu tiesnešu (mentoru) pavadībā. Mentori tiesnešus atbalsta, izskaidro un māca, kā pieņemt lēmumus, kā arī izskaidro noteikumu traktējumu un pielietojumu dažādās spēles situācijās. Programmai perspektīvā būtu jānodrošina vesela tiesnešu paaudze, kura pilnībā varēs apkalpot augošās reģiona basketbola vajdzības kā arī jāizaudzina kāds talantīgs LBL vai FIBA līmeņa tiesnesis, kurš spētu atkārtoti sasniegt Tukuma labāko tiesnešu augstumus.