Treniņi novados.

         Mūsdienās visas lielās aktivitātes, tajā skaitā sporta, koncentrējās rajona centros un lielākajās pilsētās. Tā rezultātā novadu mazākajās pilsētās arvien mazāk paliek iespējas bērniem un jauniešiem nodarboties ar sportu. Mūsu vēlme ir izveidot basketbola pulciņus visās lielākajās Tukuma novada pilsētās un pagastos. Uzdevums ir nodrošināt novada ciemu bērniem līdzvērtīgus apjoma un kvalitātes sportošanas iespējas kādas tās ir rajona/novada centra bērniem. Tādā veidā arī atjaunot un kultivēt sporta tradīcijas mazajos ciemos, cerot, ka ilgtermiņā šie pulciņi būs komandu izveidošanās priekšnosacījums novadu basketbola komandu dalībai reģiona nozīmes amatieru čempionātos. Uz doto brīdi šāds pulciņš jau kopš 2016.gada tiek organizēts Pūrē, un patreiz meklējam iespējas tādus īstenot arī citās novada pilsētās un ciemos.